UNESCO

UNESCOAz Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által 1972-ben elfogadott „A Világ Kulturális és Természeti Örökségének Védelméről szóló Egyezmény”-ben a világ kulturális örökségének védelméről szóló tervet javasolt. Az Emberiség Közös Örökségének Listáján jelenleg hét romániai műemlék és hely szerepel. 1999 óta ezek közé soroljuk a történelmi Erdélyben levő Szászvárosi Hegyek dák erődítmény-rendszerét is.

A hat murus dacicus technikával épített és az UNESCO Világörökségbe felvett dák erődítmény-rendszer részét képező vár a Kr. e. I. század és a Kr. u. I. század között épült a római hódítás ellen, védelemi célból. Ezek képezték a dák állam magját Burebista uralkodásától Decebálig. A ma is látható romok elég világos képet nyújtanak a Vaskor virágzó civilizációjáról. Ezen túlmenően, a kor anyagi kultúrájának fejlődését is szemléltetik.

Az erődítmények legrégebbi írott említése a XVI. század végéről származik. Akkor egy Szászváros közelében, a hegyekben levő, kőfallal körülvett város létezéséről beszéltek. A Városvize völgyében levő ókori romok időnként felkeltették a kutatók érdeklődését, de ennek dacára még sok titok vár felderítésre.

Éppen ezért 2012-ben kidolgoztak egy nagyobb lélegzetű, a dák civilizáció nyomait kutató projektet. A Szászvárosi Hegyek Többéves Régészeti Kutatási Programját az Erdélyi Történelmi Múzeum vezeti és a Romániai Művelődési Minisztérium finanszírozza.