Ceramica pictată

Împodobirea vaselor de lut ars prin pictură este o artă care se răspândește, mai ales, la sfârșitul epocii fierului în Europa temperată. În marile așezări dacice din epoca Regatului ceramica pictată este reprezentată cu precădere de forme folosite la masă (fructiere, castroane, străchini, cupe cu două torți etc.), dar și de recipiente mai mari. Unul dintre cele mai importante centre de producție a fost dava de la Brad, pe râul Siret, urmat ca importanță de Ocnița (jud. Vâlcea). Majoritatea vaselor pictate au fost decorate cu benzi de culoare roșie (diferite nuanțe) pe un fond alb-gălbui (numit angobă), sau aplicate direct pe pasta ceramică. Alte ornamente folosite frecvent au fost cele geometrice, mai mult sau mai puțin complexe.

La Sarmizegetusa Regia, în secolul I p. Chr., s-a dezvoltat un stil de pictură pe ceramică propriu acestei mari așezări cu funcții complexe: stilul figurativ. Acesta a utilizat, pe lângă benzile de culoare obișnuite, o serie de alte ornamente neobișnuite în celelalte centre dacice contemporane. Artizanii au recurs la figuri geometrice complicate (cercuri, rețele, romburi, spirale, puncte etc.), ornamente vegetale (inflorescențe, frunze, vrejuri, viță-de-vie, etc.) și la siluete de animale. Până în prezent nu au apărut reprezentări umane. Artistul realiza uneori un desen preliminar zgâriat pe suprafața uscată a angobei, traseu care era, mai apoi, pictat. Există situații în care pictorul nu a mai respectat desenul inițial și a preferat improvizația. Toate aceste motive ornamentale se asamblau în compoziții bogate, dublate de puncte și de linii, organizate, de multe ori, în benzi decorative pe suprafața vasului. Aceste recipiente pictate au fost descoperite preponderent pe terasele așezării civile, în contexte care pot fi datate mai ales în secolul I p. Chr. Puține exemplare au fost descoperite întregi, sau întregibile, astfel încât este foarte dificilă reconstituirea felului în care era structurat decorul. Fragmente ceramice aparținând aceluiași stil au mai fost găsite la Fețele Albe și la Fața Cetii, locuri din apropierea Sarmizegetusei.

Cele mai spectaculoase motive ornamentale sunt cele animaliere reprezentand animale reale și animale fantastice. Din prima categorie fac parte felinele, lupii, taurii și păsările de pradă. Din a doua categorie pot fi menționate niște patrupede cu un singur corn sau o varietate de grifoni. Maniera de stilizare a siluetelor animaliere nu permite întotdeauna identificarea speciei. Se crede că ele ilustrau un univers mitologic care, din păcate, a rămas necunoscut.

Ceramica pictată de la Sarmizegetusa Regia se înscrie în arta specifică zonei, integrându-se într-o atmosferă ornamentală bogată, alături de marile ținte de fier decorate sau de discurile din fier forjat (“scuturile”) de la Piatra Roșie și altele.