Vase ceramice cu graffiti

Obiceiul de a marca recipientele ceramice cu microinscripții era obișnuit în antichitate. Fie că este vorba de mărci de olar, măsuri de capacitate, indicarea prețului, a conținutului sau a proprietarului, aceste notații sunt importante pentru arheologie, oferind informații suplimentare despre variate aspecte ale vieții cotidiene.

Semnele grafice incizate pe ceramică pot fi de două feluri: executate înainte de ardere, sau zgâriate în lutul deja ars (graffiti). De obicei, fiecare dintre aceste variante poate implica interpretări diferite.

La Sarmizegetusa Regia, de-a lungul deceniilor de cercetări, au fost puse în evidență un număr deja semnificativ de asemenea notații practicate pe suprafețele ceramice (făcute după ardere). Un lot important de asemenea descoperiri au fost semnalate, încă din anii 1950, de către C. Daicoviciu în timpul săpăturilor de pe Terasa a VIII-a, aflată deasupra zonei sacre. Pe măsura trecerii timpului au fost găsite exemplare fragmentare provenind de pe Terasa a VII-a sau din interiorul incintei cetății, pentru a da doar câteva exemple.

Cel mai frecvent este vorba de litere (grecești sau latine) sau semne zgâriate pe fundul recipientelor, în exterior, și ar putea fi interpretate ca marcaje ale proprietății (cu atât mai mult cu cât, adesea, ele apar pe vesela de masă). Nu este exclus ca unele dintre ele să fie inițiale ale unor nume de persoane.

Există și câteva exemple de semne aflate pe butonii de prindere ai unor capace, sau pe pereții unor vase de provizii. În asemenea cazuri, este verosimil ca ele să reprezinte notații referitoare la conținut sau la cantități (capacitate, stocuri rămase, măsuri scoase din recipiente?).

Dificultatea interpretării unor asemenea microinscripții se explică prin faptul că ele, adesea, sunt rezultatul unor convenții de prescurtare specifice mediului în care apar.

Deși, de cele mai multe ori, semnificațiile acestor semne rămân în sfera ipotezelor, prezența lor (alături de literele grecești incizate pe blocurile de piatră din construcții) constituie indicii importante ale obișnuinței de a nota. De obicei, aceasta reprezintă un simptom al unor relații (economice, sociale) suficient de complexe pentru a reclama consemnarea lor cu ajutorul scrisului.