Diseminarea rezultatelor cercetării

Se constată astăzi, în general, un grad important de interes al marelui public (inclusiv al presei) pentru arheologie, şi în mod special pentru monumentele din zona Munţilor Orăştiei. Acest fapt este pus în evidenţă, în primul rând, de numărul mare de vizitatori prezenţi în timpul sezonului turistic, cu toate impedimentele reprezentate de infrastructura turistică deficitară (drumuri de acces, facilităţile minimale etc.).

O componentă importantă a activităţii colectivului ştiinţific a fost preocuparea pentru diseminarea informaţiilor legate de situl de la Sarmizegetusa Regia şi cercetările întreprinse acolo.

a. Panouri informative
Au fost realizate şi expuse pe durata campaniei arheologice din 2012, în sit, 4 panouri informative cu texte în lb. română şi în lb. engleză, imagini şi reconstituiri de monumente referitoare la: 1. Sit-ul în general, 2. Zona sacră, 3. Fortificaţia; 4. Sanctuarul vechi de calcar.

De asemenea, au fost predate Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva spre realizarea efectivă şi amplasarea în sit conceptele tuturor panourilor aferente monumentelor de la Sarmizegetusa Regia. Estimăm că în primăvara anului 2013 ele vor fi deja prezente în sit.

Au fost realizate conceptele tuturor panourilor pentru toate monumentele UNESCO, pe care le punem la dispoziţie autorităţilor locale pentru a le realiza şi a le amplasa pe siturile.

b. „Ziua Porţilor Deschise” (16 septembrie 2012)
„Ziua Porţilor Deschise” a ajuns la ediţia a II-a pe şantierul arheologic de la Sarmizegetusa Regia. Au fost realizate câteva ateliere la care au fost invitaţi vizitatorii: 1. Primirea vizitatorilor la Poarta de Vest; primele explicaţii introductive; înmânarea materialelor informative generale (realizate şi distribuite gratuit de către membrii colectivului ştiinţific); 2. Prezentarea unei săpături deschise şi introducerea vizitatorilor în tehnica cercetării arheologice. A fost prezentată o microexpoziţie cu principalele descoperiri făcute în campania aflată în curs (sectorul Terasa a IV-a); 3. Ghidaj complet la monumente (sector zona sacră) realizat de membrii colectivului ştiinţific; 4. Prezentarea video a reconstituirilor 3D ale cetăţilor dacice şi a templelor din zona sacră (în premieră absolută) şi a principalelor tipuri de artefacte descoperite (în sectorul central al Terasei a XI-a)

De asemenea, pentru acest eveniment au fost realizate flyere cu informaţii generale precum şi poliplanuri cu informaţii privind siturile arheologice din Munţii Orăştiei şi aspecte ale civilizaţiei dacice din regiune (ceramica pictată, metalurgia, comerţul şi importurile descoperite etc.). Astfel, s-a reuşit realizarea unui mic muzeu în aer liber, cu o importantă componentă multimedia care a avut un imens succes la vizitatori. Au fost prezenţi peste 520 de vizitatori, inclusiv presa şi autorităţi locale.

c. Masă rotundă (22 noiembrie 2012)
Membrii colectivului au participat la masa rotundă Un viitor pentru Sarmizegetusa Regia, organizată de Consiliul Judeţean Hunedoara şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, în pregătirea preluării sitului în administrare directă.

Au fost prezentate câteva intervenţii tip power-point: Dr. Carmen Ciongradi, manager de proiect - informaţii generale privind Programul Multianual de cercetări arheologice la Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei; conf. dr. Gelu Florea, responsabil ştiinţific - un raport despre starea monumentelor, vulnerabilităţile sitului şi perspectivele valorificării culturale a sitului; Dr. Paul Pupeză, Dr. Cătălin Cristescu: - Experienţe europene privind valorificarea turistică a siturilor arheologice: Carnuntum (Au), Bibracte (F) şi Zidul lui Hadrian (UK).

 

Publicaţii

Paul Pupeza - Veacul întunecat al Daciei Luca Paul Pupeză, Veacul întunecat al Daciei, Ed. Mega, 2012.

Autorul, membru al colectivului ştiinţific al şantierului, prezintă istoria şi arheologia secolului al II-lea a. Chr., destul de puţin cunoscut în detalii, însă esenţial pentru cristalizarea structurilor civilizaţiei dacice „clasice”, inclusiv a centrului de putere al regatului dacic din Munţii Orăştiei.

Răzvan Mateescu, Istoriile unui templu Răzvan Mateescu, Istoriile unui templu, Ed. Mega 2012.

Autorul, membru al colectivului ştiinţific al şantierului, adună informaţia arheologică şi istorică esenţială despre cel mai reprezentativ monument al zonei sacre de la Sarmizegetusa Regia – Marele Templu circular.