Management

Managementul proiectului

Programul este finanțat de către Ministerul Culturii și coordonat de către Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj. Acesta colaborează în implementarea lui cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu Muzeul Național de Istorie a României din București și cu Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj. Pe parcursul derulării programului vor fi implicate și alte instituții.

În cadrul proiectului sunt prevăzute săpături arheologice, cercetări geofizice, topografie aplicată, cercetări interdisciplinare, operaţiuni de conservare şi restaurare a vestigiilor şi pieselor descoperite. Programul prevede editarea de publicații, rapoarte științifice, iar la final întocmirea unui proiect de restaurare și punere în valoare a vestigiilor descoperite. Implementarea proiectului de restaurare se va face după finalizarea programului de cercetare arheologică multianuală. Rezultatele cercetărilor vor fi publicate în volume anuale. Ele vor fi prezentate şi în cadrul unor conferințe anuale. De asemenea se prevăd organizarea de expoziții temporare și a altor evenimente de tipul Zilele Porților Deschise.

În anul 2012 s-au achiziționat materialele necesare logisticii programului: aparatură şi echipamente ştiinţifice (staţii totale, georadar, alte aparate de investigare non-invazivă, detectoare de metale, GPS manuale și geodezice, aparate foto, calculatoare, soft-uri) precum și alte mijloace logistice necesare (echipamente de protecţie, unelte, mijloace de transport, birotică). Pentru anul 2013 se prevede în plus amenajarea de baze arheologice de cercetare.