Obiecte din bronz

Piesele de bronz descoperite în așezările dacice din Munții Orăștiei impresionează atât prin cantitatea lor, cât și prin calitatea execuției, care denotă nivelul ridicat al cunoștințelor tehnice, îmbinate cu simț artistic și rafinament, deținute de meșterii care le-au realizat. În același timp, indică existența unei clientele amatoare de asemenea bunuri și dovedesc gustul dacilor pentru anumite categorii de produse la modă care, în acest context, stau mărturie pentru o serie de activități și practici care depășesc, de multe ori, sfera cotidianului.

Obiecte din bronz Fie că ne referim la piesele de mobilier, la cele de iluminat (opaițe), la instrumentele de măsurare şi de trasare sau la vasele de bronz descoperite aici, imaginea de ansamblu este cea a unui mediu care a avut legături strânse cu Imperiul Roman. Astfel, în perioada cuprinsă între secolul I a. Chr. și cucerirea romană, obiecte din bronz produse în ateliere care au funcționat în Peninsula Italică (Campania – Capua, Aquileia) și în provincia Gallia (după mijlocul secolului I p. Chr.) ajung în Munții Orăștiei ca urmare a relațiilor comerciale existente și a unor experiențe sau contacte individuale. Ele ilustrează meșteșugul prelucrări bronzului și eleganța tipice pentru atelierele italice în acest interval cronologic în care obiectele din bronz îmbină într-un echilibru care rar va mai fi atins ulterior, în contextul generalizării producției masive în serie, atât valențele estetice, cât și cele funcționale.

Privite din perspectiva utilizării lor, vasele de bronz descoperite în această regiune au aparținut majoritar serviciilor folosite pentru prepararea și servirea băuturilor. Dintre acestea se remarcă vasele pentru amestecat vinul (diferitele tipuri de găleți din perioada republicană târzie, caserolele, prezența excepțională a unui mâner care provine de la un krater din bronz în fortificația de la Costești) și cele pentru servit (diferite tipuri de ulcioare). Lor li se alătură bazinele de mari dimensiuni care apar în acest mediu începând cu perioada augusteică și care au fost folosite ca parte a serviciilor pentru spălat sau tot ca vase pentru amestecat băuturile în regiunile din afara granițelor Imperiului Roman. 

Pe lângă valoarea lor intrinsecă, oferită de materialul din care au fost realizate, la care se adaugă calitatea execuției tehnice și artistice, ele ascund, foarte probabil, o serie de gesturi și acțiuni cu o puternică încărcătură simbolică. Adesea, aceste piese din bronz au jucat un rol important în afirmarea și confirmarea statutului și prestigiului elitelor dacice din regiune. Cu siguranță unele dintre ele, precum krater-ul de la Costești sau opaițul de la Luncani – Piatra Roșie, trebuie să fi fost utilizate în cadre fastuoase care au caracterizat, fără îndoială, locuirea dacică din Munții Orăștiei.