Acces

Cel mai facil acces rutier se face dinspre valea Mureşului, prin Călan şi mai departe prin comuna Boşorod spre sud, urmărind indicatoarele. Turiştii care vizitează întregul complex al antichităţilor dacice din Munţii Orăştiei pot alege şi drumul carosabil de la Costeşti prin satul Ocolişul Mic spre Boşorod şi apoi, urcând tot pe Valea Luncanilor, spre cetatea de la Piatra Roşie.