Echipa

Cercetarea arheologică a fost coordonată de Conf. univ. dr. Gelu A. Florea, responsabil ştiinţific (UBB, Cluj-Napoca), Cerc. Pr. I. dr. Eugen Iaroslavschi (MNIT, Cluj-Napoca), Muzeograf I A dr. Gabriela Gheorghiu (MNIT, Cluj-Napoca), Lect. dr. Liliana Suciu (UBB, Cluj-Napoca), Cerc. şt. II dr. Cristina Bodo (MCDR, Deva), Muzeograf I dr. Răzvan Mateescu (MNIT, Cluj-Napoca), Muzeograf I dr. Paul Pupeză (MNIT, Cluj-Napoca), dr. Cătălin Cristescu.

Analizele fizico-chimice pe eşantioane ceramice au fost realizate de prof. univ. dr. Corina Ionescu (UBB, Cluj-Napoca). Procesarea ceramicii au efectuat-o dr. Mariana Egri (asociat UBB, Cluj-Napoca) şi drd. Adriana Antal (UBB, Cluj-Napoca).

Materialul numismatic a fost prelucrat de Cerc. şt. II dr. Cristian Găzdac (Institutul de Arheologie şi Istorie a Artei, Cluj-Napoca).

Materialul vitros a fost analizat de drd. Panczel Szilamer (Muzeul Tg. Mureş).

Lucrările topografice, scanările GPR şi coroborarea celor două seturi de informaţii au fost executate de o echipă coordonată de Conf. univ. dr. Ioan Rus (UBB, Cluj-Napoca).

Analizele arheobotanice au fost realizate de dr. Elena-Beatrice Ciută, Cerc. şt. (Institutului de Arheologie Sistemică, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia).

Digitizarea informaţiei arheologice a fost asigurată de o echipă coordonată de dr. Călin Neamţu, şef de lucrări (Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca).

 

Colectivul ştiinţific

 

 

Membrii colectivului de cercetare